Cooperativele în România

21.09.2017

Laboratorul de Solidaritate promoveaza principiile cooperativismului in Romania si inttreprinderile detinute de lucrători sau consumatori. 

Agenda economiei sociale 2017-2020

1.Recunoaşterea potenţialului economic şi social al entităţilor economiei sociale ca parte integrantă a sectorului IMM prin includerea în toate programele de sprijin si accesul acestora la toate facilitatile prevazute pentru IMM

 2.Dezvoltarea în continuare a sectorului asociativ prin ridicarea barierelor de înregistrare şi de derulare a activităţilor economice existente în prezent

 3.Revizuirea cadrului legal pentru a fi favorabil dezvoltării economiei sociale în România

 4.Relansarea cooperaţiei în domenii critice pentru dezvoltarea durabilă a României - agricultură, forestier, dezvoltare rurală - consum şi utilităţi în mediul rural

 5.Promovarea mai accentuata a organizatiilor care asigura acces la finantare - microcreditare CARuri si cooperative de credit si fonduri non-profit de asigurare - mutualitati